Ayşe Hür

Tarihçi, Yazar

Öğretmen anne-babanın çocuğu olarak 1956’da Artvin’de doğdu. Çocukluk ve gençliği Urfa, Nazilli ve Edirne’de geçti, halen İstanbul’da yaşıyor. Memurluk, işçilik ve araştırmacılık yaptı. 1986-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi bölümlerinde çift ana dal eğitimi aldı. 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde “Avrupa Birliği’nin Tarihle Barışma Politikaları ve Ermeni Meselesi” üzerine yüksek lisans tezini verdi.

Ayşe Hür

Tarihçi, Yazar

Öğretmen anne-babanın çocuğu olarak 1956’da Artvin’de doğdu. Çocukluk ve gençliği Urfa, Nazilli ve Edirne’de geçti, halen İstanbul’da yaşıyor. Memurluk, işçilik ve araştırmacılık yaptı. 1986-1992 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih ve Uluslararası İlişkiler/Siyaset Bilimi bölümlerinde çift ana dal eğitimi aldı. 2006’da Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde “Avrupa Birliği’nin Tarihle Barışma Politikaları ve Ermeni Meselesi” üzerine yüksek lisans tezini verdi.

İlgi Alanları
Sunum Dilleri
Türkçe, İngilizce
Konuşmacıyı Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Biyografi

Aynı enstitüdeki doktora çalışmasını yarıda bıraktı. Kasım 2002-Ekim 2007 arasında Radikal ve Radikal İki’de tarih yazıları yazdı, Mart 2007-Ağustos 2012 arasında AGOS’un, Kasım 2007-Mayıs 2012 arasında Taraf gazetesinin, Ağustos 2012-Nisan 2016 arasında Radikal gazetesinin tarih sayfalarını hazırladı. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi’nde (Kültür Bakanlığı ile Tarih Vakfı’nın ortak yayını, İstanbul, 1994) madde yazarlığı yaptı. Çeşitli dergi ve kitaplara katkıda bulundu.

Yazılarını Öteki Tarih I, II, III ve Çok Partili Dönem’in Öteki Tarihi I ve II (Profil Yayıncılık, İstanbul, 2011-2015), Türklerin Öteki Tarihi (Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2016, 2018), Gayri Müslimlerin Öteki Tarihi (Literatür Yayıncılık, İstanbul 2016, 2018), Kürtlerin Öteki Tarihi (Literatür Yayıncılık, 2017, 2018), Osmanlı’nın Öteki Tarihi (Literatür Yayıncılık, 2017, 2019), Tanzimat’tan Cihan Harbi’ne Osmanlı’nın Öteki Tarihi (Literatür Yayıncılık, 2017), Mondros’tan Cumhuriyet’e Milli Mücadele’nin Öteki Tarihi (Literatür Yayıncılık, 2018, 2019), Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi – I “Devrim Kanunları” ve Muhalefetin Tasfiyesi (1923-1927) ve  Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi – II, Ulus Devlete Ulus İnşası (1928-1933)  (Literatür Yayıncılık, 2020) adı altında topladı. Halen Artı TV ve Özgürüz Radyo’da tarih programları yapıyor.

Konuşma Konuları

 • Tıp ve Mitoloji
 • Tıp ve Plastik Sanatlar
 • Tıp ve Edebiyat
 • Eski Türklerin Tarihi
 • Bizans İmparatorluğu’nun Tarihi
 • Antik Dönem’den Günümüze İstanbul’un Tarihi
 • Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet Dönemi Siyasi Tarihi

Yayınlanmış Eserleri

 • Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi 2 – Ulus Devlete Ulus İnşası (1928-1933), 2020
 • Mustafa Kemal Atatürk Dönemi’nin Öteki Tarihi 1 – Devrim Kanunları ve Muhalefetin Tasfiyesi (1923 – 192), 2020
 • Mondros’tan Cumhuriyet’e Milli Mücadele’nin Öteki Tarihi, 2018
 • Osmanlı’nın Öteki Tarihi, 2017
 • Kürtlerin Öteki Tarihi, 2017
 • Tanzimat’tan Cihan Harbi’ne Osmanlı’nın Öteki Tarihi, 2017
 • Türklerin Öteki Tarihi, 2016
 • Gayri Müslimlerin Öteki Tarihi, 2016
 • Çok Partili Dönem’in Öteki Tarihi II (1961-2000), 2015
 • Çok Partili Dönem’in Öteki Tarihi I: İnönü’lü ve Bayar’lı Yıllar (1938-1960), 2015
 • Öteki Tarih 3: Kemalist Devrimler ve İsyanlar, 2013
 • Öteki Tarih 2: Abdülmecid’den İttihat Terakki’ye, 2012
 • Öteki Tarih 1: Mondros’tan İzmir Suikastı Davası’na, 2012

Konuşmacı Videoları

Bizimle İletişime Geçin

Danışmanlarımız, mükemmel konuşmacınızı bulmak ve vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmek için gereken uzmanlığa ve bilgiye sahiptir.