Bilge Uzun

Psikolojik Danışman, Psikodramatist, Eğitimci, Yazar

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında kazanan Uzun, akademik hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2005 yılında ‘erteleME’ konulu tezi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlamıştır.

Bilge Uzun

Psikolojik Danışman, Psikodramatist, Eğitimci, Yazar

Lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında kazanan Uzun, akademik hayatına Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlamıştır. Yüksek Lisans derecesini 2005 yılında ‘erteleME’ konulu tezi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında tamamlamıştır.

İlgi Alanları
Sunum Dilleri
Türkçe, İngilizce
Konuşmacıyı Paylaş
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Biyografi

Doktora çalışmaları sırasında Berlin Humboldt Üniversitesi’nde burslu araştırmacı olarak akademik çalışmalarda bulunmuş, 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında Doktora programını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışan Uzun’un Doktora başarısı Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından desteklenmiş ve bir yıl süreyle yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma (PostDoc) bursu kazanmıştır. Londra’da bulunan Roehampton Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde burslu misafir öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Bir yıl süren ‘Londoner’ yaşamlarının ardından Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak akademik çalışmalarına devam ederken Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak çalışmıştır. Halen, severek çalıştığı Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik ABD’nda Prof. Dr. olarak bitmez tükenmez motivasyonu ile görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmaları -kendini anlama aşamasında- ‘Erteleme’ alanında yüksek lisans tezi ile başlayan Uzun, doktora derecesini ‘Ertelemenin Yol Analizi Modeli ile İncelenmesi: Bilişsel, Duygusal ve Davranışsal Bileşenlerin Sınanması’ başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Ertelemenin yaygınlığı ve sebeplerini ulusal ve uluslararası düzeyde birçok konu ile ilişkilendiren araştırmacı, erteleme davranışı ile baş etmeye yönelik programlar geliştirmiştir. Yazarın, ulusal, alan indexleri ve SSCI’de taranan uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Son yıllarda tamamladığı ‘Ertelemenin kültürler arası karşılaştırılması: İngiltere, Avusturya, Türkiye ve Polonya karşılaştırması’ çalışması The New York Times dergisinde Türk Kadın Araştırmacı olarak yer almasını sağlamıştır.

Halen erteleME’ye ilişkin devam eden çalışmaları güncel yaklaşımlarla yeni bir boyut kazanmış ve son yılların popüler konularından biri olan Mindfulness (Fark’andalık/Bilinçli Farkındalık) ile ilişkilendirilmiştir. Bu doğrultuda akademik çalışmaları son yıllarda Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürlüğü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü ile işbirliği çerçevesinde Çocuklarda Bilinçli Farkındalık (Mindfulness for Children) ve Mindful Okul alanına yönelmiştir. Uluslararası düzeyde uzun soluklu eğitimlerini tamamlayarak ‘İleri Düzey Mindful Okul Eğitimcisi’ ünvanını almıştır.

Konuşma Konuları

 • En Uzun Yollar Tek Adımla Başlar
 • An’da kal, duygunu yönet / Mindfulness (Bilinçli Farkındalık)
 • Zihniniz Tekne, Nefesiniz Çapanız Olsun!
 • erteleMe
 • Aile içi iletişim, Dijital Çağda Ebeveyn Olmak
 • Kaygının Nöropsikolojik Temelleri
 • Günlük Sorunlarda Mindful Çözümler
 • Zor Duygularla Mindfulness
 • Minfulness: Nereden Başlamalı, Nasıl Yol Almalı?
 • Korkularımızla Arkadaş Olmak
 • Korktuğunuz Şey Nedir? Zafer mi Felaket mi?
 • Bedeninde Olanları Fark Et: Kayıp Duygular Atlası
 • Duygusal Meteoroloji
 • Düşünceler Nasıl Değişir? Mindfulness Pratikleriyle Duygu-Düşünce-Davranış Döngüsü
 • Düşünce Sarmalına Dur De!
 • İtaatsiz Zihinler, Bedenler ve İlişkiler: Mindfulness Bir Çözüm Yolu Olabilir mi?
 • Gölgenle Kucaklaş
 • İlişkilerde Mindfulness: Birlikte Nefes Almak
 • İçimdeki Kalabalık: Ego Durumları Çözümlemesi
 • Sen Önce Kendini Affet: Bağışlama Teorisi ve Denemeleri
 • Kötü Alışkanlıkları Kırmak, İyi Seçimler Yapmayı Öğrenmek.
 • Haz İlkesinin Başarısızlığı: Hoşa Giden ve Gitmeyen Deneyimlere Açık Olmak
 • Bağlılık mı Bağımlılık mı? Bağımlılık İçin Dürtü Sörfü
 • Yeni Nesil Ebeveynlik: Duygusal Okuryazarlık
 • Aynadaki Yansımam: Çocuğum
 • Ebeveynlik Sanatı: Duygusal Meteoroloji

Bizimle İletişime Geçin

Danışmanlarımız, aradığınız mükemmel konuşmacıyı bulmak ve vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmek için gereken uzmanlığa ve bilgiye sahiptir.